Свидетелство за управление на МПС

Ползване на личен транспорт

Наличието на свидетелство за управление на МПС. Постоянно пребиваващите в Кралството могат безпроблемно да ползват издадено от държава членка на ЕС свидетелство за период до три години. След това, то задължително трябва да бъде подменено с британско (UK Driving Licence) в Агенцията за лицензиране на водачи и превозни средства на Обединеното кралство (Driver and Vehicle Licensing Agency – DVLA). Възнамеряващите ...

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.