Професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme)

Пенсионна система

Редица други пенсионни схеми, като професионална, индивидуална и застрахователна дават възможност за допълнителна пенсия.


Работодателите могат да ползват професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme) за служителите си чрез освободени от данък допълнителни осигурителни вноски. Тази схема може да бъде приложена както при държавните, така и при служители в частни фирми.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.