Формата на получаване на помощ за заетост и подпомагане (Employment and Support Allowance - ESA) е въведена през октомври 2008г. в замяна на обезщетенията и помощите при неработоспособност и размера й се определя по два начина: съотносим към осигурителните вноски (contribution based – ESA-C) и съотносим към дохода (income-related – ESA-IR).


Осигуреното лице има право на обезщетение (ESA) при неработоспособност поради болест или увреждане за 4 или повече дни ...

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.
Помогна ли Ви тази статия?
10/10 - 1 гласували
Помощ за заетост и подпомагане (Employment and Support Allowance - ESA)
10/ 10stars

 Трябва да сте влязал в профила за да оставите коментар