Подпомагане на пенсионери при ниски доходи – Pension Credit

Пенсионна система

При навършване на 60 години и в зависимост от дохода са предвидени редица форми на подпомагане, като пенсионно кредитиране (Pension Credit), жилищно подпомагане (Housing Benefit) и помощ ‚данък сгради“ (Council Tax Benefit).

Пенсионното кредитиране (Pension Credit) се състои на гарантирани социални доплащания (guarantee credit) и кредит спестявания (savings credit) . Кредитната спестявания е за хора, които имат малък размер на собствени приходи ...

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.