Пенсионна система

Организация на социалната закрилаПенсионно-осигурителната система на Великобритания е може би единственната в рамките на ЕС, която успя да запази своята стабилност. Целта на направената пенсионна реформа е създаването на по-опростена държавната пенсионна система, която да насърчава развитието на частните пенсионни фондове. От друга страна, реформата даде възможност за индивидуална преценка и планиране с която от 2012 г., физическите лица могат да решат дали и кога да се пенсионират или да продължат да работят.

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.

Държавна пенсия (State Pension)

Държавната пенсия (State Pension) е гарантирана в еднакъв размер за всички достигнали пенсионна възраст без да ...
Виж още

Професионална пенсионна схема (Оccupational pension scheme)

Редица други пенсионни схеми, като професионална, индивидуална и застрахователна дават възможност за допълнителна пенсия.Работодателите могат да ...
Виж още

Подпомагане на пенсионери при ниски доходи – Pension Credit

При навършване на 60 години и в зависимост от дохода са предвидени редица форми на подпомагане, ...
Виж още

Наследствени пенсии

Право на наследствена пенсия и обезщетение имат преживелият съпруг(а) или регистриран партньор и малолетните деца на ...
Виж още

Права за пенсиониране на българските граждани със стаж в ЕС

Като член на ЕС България прилага Регламент 1408/71 г., който уреждащ принципите и средствата за координация ...
Виж още