Образование във Великобритания

Образование

Образованието във Великобритания е задължително, продължава 11 години и се отнася за всички деца, които са с постоянно местожителство в страната, независимо от тяхната националност. Обучение се предлага както от безплатните държавни училища, така и от платени частни (независими) училища.

Образователната структура и програма демонстрират несъщественни различия в Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия.

...
За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.

Финансово подпомагане за студенти

Университетите имат изградена мрежа за настаняване и подпомагане на чуждестранните студенти. Наемите в общежитията не са ...
Виж още

Признаване на дипломи

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя ...
Виж още

Начално образование

Образованието във Великобритания е задължително, продължава 11 години и се отнася за всички деца, които са ...
Виж още

Средно образование

Средното образование в Англия, Уелс и Северна Ирландия също е разделено на две ключови степени (Key ...
Виж още

Ниво след задължителното образование

На 16-годишна възраст и след завършването на задължителния цикъл, тийнейджърите могат или прекратят образованието си и ...
Виж още

Професионално обучение

Практически ориентирана програма за обучение Аpprenticeship (чиракуване) е възможност за младите хора на възраст между 16 ...
Виж още

Висше образование

Британските стандарти и качество на обучение са пример за много страни по света и не случайно ...
Виж още