Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести (Industrial Injuries Disablement Benefit)


Полага се в случай на увреждане в резултат от трудова злополука или професионална болест. Правото на обезщетение не зависи от размера на осигурителната вноска, която плаща лицето.

Обезщетението е дължимо ако осигуреното лице е наето по трудов договор и извършваната от него трудова дейност е предизвикала съответното заболяване и последвала нетрудоспособност. За обезщетение може да се претендира при неработоспособнст продължила 15 седмици след датата на инцидента или 15 седмици след появата на заболяването. Размера на обезщетението зависи от степента на увреждането в проценти, като то трябва да бъде ...

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.
Помогна ли Ви тази статия?
10/10 - 3 гласували
Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести (Industrial Injuries Disablement Benefit)
10/ 10stars

 Трябва да сте влязал в профила за да оставите коментар