Данъчна система

Данъчна система

Не съществува общоевропейски закон, постановяващ по какъв начин гражданите на ЕС, които живеят и работят в друга страна от Съюза, следва да бъдат облагани с данък върху своя доход. Налице са единствено национални закони и споразумения за избягване на двойното данъчно облагане между отделни страни и данъчните задължения се определят от статута на постоянно или временно пребиваване в страната. Всеки европеийски гражданин, пребиваващ и работещ в друга страна за повече от шест месеца, ...

За да отворите съдържанието е нужно да влезете в профила си!
Ако нямате, регистрирайте се тук.